אולם ג'ונה, מלון West Lagoon Resort

אולם ג'ונה, מלון West Lagoon Resort
ביצוע אולם אירועים על שטח של כ-1,600 מ"ר. גובה תקרה כ-8 מטר
האולם ממוקם במלון West Lagoon Resort , נתניה.
ניהול, פיקוח וביצוע למכלול המערכות ועבודות הגמרים באולם.
הפרויקט כולל עבודות מיזוג, חשמל, מתח נמוך, מערכות, סאונד, עבודות גבס שפכטל, נגרות, מסגרות, אלומיניום, חומרים מיוחדים קרי בטון גמיש, בינוי, זכוכית וכל הנדרש לגמר מושלם.