לקוחות ממליצים

להמלצת סמנכ"ל נדלן דיזינגוף חברה לסחר לחץ כאן  
 
להמלצת מהנדס ראשי מלון West Lagoon Resort לחץ כאן 
 
 להמלצת מפקח פרויקט טיילת חומות העיר העתיקה לחץ כאן  
 
להמלצת יועץ בטיחות פרויקט טיילת העיר העתיקה לחץ כאן 
 
להמלצת מלצר אפריל אדריכלים לחץ כאן 
 
 להמלצת מוזיאון ישראל ירושלים לחץ כאן
 
להמלצת משרד החוץ לחץ כאן 
 
להמלצת משרד הביטחון לחץ כאן
 
להמלצת Americana Einbassy לחץ כאן
 
להמלצת פרויקט שימור טיילת החומות, העיר העתיקה, ירושלים  לחץ כאן
 
להמלצת יד הנדיב לחץ כאן
 
להמלצת חברת ברן לחץ כאן
 
להמלצת חברת א.ד רהט מהנדסים לחץ כאן 
 
להמלצת קניון חיפה לחץ כאן
 
להמלצת מגדל דוד המוזיאון לתולדות ירושלים לחץ כאן
 
להמלצת חברת גד קליר לחץ כאן
 
להמלצת מפעל אקסטל לחץ כאן