גשר ווקף, תל אביב

לב ד.ע 2003 קבלן ראשי עבודות מיוחדות של בנייה
גשר פלדה, באורך 126 מטר,
יזמים: חברת אתרים.
תכנון: צבי המלי מהנדסים.
ביצוע: שנת 2001.