גשר טיילת תל אביב

לב ד.ע 2003 קבלן ראשי של עבודות בנייה מיוחדות ומורכבות
גשר תלוי,
יזם: חברת אתרים.
ביצוע: שנת 1998.