מגדלי ירושלים

לב ד.ע 2003 פרויקטים מיוחדים של בנייה קבלן ראשי
קונסטרוקציות פלדה מקורות R.H.S לשלושה מגדלי רבי-קומות.
מערכת קונסטרוקטיבית בקומות הבטון ומערכת ארכיטקטונית אופקית ואנכית בקומות הפלדה החשופות.
חיבור ע"י ברגים, גמר הפלדה מגולוון + צבע PPG.
המערכת כוללת חיזוק המבנה גם בחיפויים של האבן ע"י מערכת עיגונים כ- 120 טון פלדה.
יזם: פריצקר דנקנר.
ביצוע: שנים 1995 – 1996.