מפעל אקסטל מישור אדומים, ירושלים

לב ד.ע 2003 פרויקטים מיוחדים של בנייה
בניית מבנה תעשיה בשטח של 7000 מ"ר
גובה 17 מטר,
כולל קונסטרוקצית פלדה במשקל 320 טון
וקירוי 9000 מ"ר.

מזמין ויזם: מפעלי אקסטל.

ביצוע: שנים 2005-2006.