אומריקס הר חוצבים

לב ד.ע 2003 פרויקטים מיוחדים קבלן ראשי
חיזוק מבנה בקונסטרוקצית פלדה.
כ 55 טון פלדה.
ביצוע: שנת 2007.