בית הנשיא הראשון, מכון וויצמן

לב ד.ע 2003 פרויקטים מיוחדים קבלן ראשי
מבנה פלדה וזכוכית כולל גג נחושת
עבור רכב הנשיא הראשון.
שילוב פלדה וזכוכית.
אדריכל: הלל שוקן
ביצוע: שנת 2003