כיכר ספרא, ירושלים

קונסטרוקצית פלדה
מגולוונת וצבועה.
משקל 50 טון.
ביצוע: שנים 1994 - 1995.