גן העופל, ירושלים

לב ד.ע 2003 פרויקטים מיוחדים קבלן ראשי
גן העופל בעיר עתיקה ירושלים.
בניית קונסטרוקצית פלדה מרחבית,
בשטח 600 מטר מרובע.
50 טון פלדה מגלוונת וצבועה.
אדריכל : אורליך פלסנר.
ביצוע: שנת 1998.