מוזיאון מגדל דויד, ירושלים

6 עמודי שילוט.
שילוב תרנים מפלדה
שילוט מתכוונן.