בית חולים סורוקה

תכנון והקמה של תערוכה קבועה של יציקות ברונזה.
ביצוע: שנת 2006.