פסל אש התמיד, כנסת ישראל

פסל אש התמיד.
שילוב עבודות אבן, חשמל, מים, אש ופלדה.
פסל: זליג סגל.
ביצוע: שנת 2006.