קיר מסך גן טכנולוגי, ירושלים

בניית קיר מסך משילוב של קורות פלדה וזכוכית מעוגלים ברדיוס ולגובה של כ-20 קומות.