אצטדיון טדי - קירוי עץ

לב ד.ע 2003 בנייה קבלן ראשי פרויקטים מיוחדים
קירוי האצטדיון: 1700 מ"ר בעץ מסוג אורן קרולינה משולב בקונסטרוקציות פלדה וחיפוי נגד בעירה.
ניהול ופיקוח: גדיש.
ביצוע: שנת 1991.