הנגר 14 נמל תל-אביב

לב ד.ע 2003 קבלן ראשי פרויקטים מיוחדים של בנייה
קירוי אולם אירועים בשטח של 800 מ"ר.
קונסטרוקציה פלדה 30 טון + גרמי מדרגות גמר מגולוון וצבע.
מזמין: עמנואל ייזום והסעדה בע"מ.
ביצוע: שנת 2006 .