דודו גרשטיין, עכו

שבשבות ניידות בגובה 7 מטר.
ביצוע: שנת 2004 .
עבור: חברת אפריקה ישראל.