בניין מגדל

פסל נירוסטה בגודל 4X4 כולל מערכת אנרגיה סולרית
ומפל מים.
פסל: זאב אורנר.
ביצוע: שנת 1993.