נתיבי איילון תל-אביב

פסל סביבתי בשילוב נירוסטה, פלדה וזכוכית.
ביצוע: שנת 1995.