מלון עץ הזית

פסל של עץ זית בגובה 10 מטר.
פסל: לב שטרן.
ביצוע: שנת 1999.