גרם מדרגות לובי בזק, מגדלי עזריאלי

גרם מדרגות שילוב פלדה וזכוכית.
אדריכל: יאסקי
ביצוע: שנים 1998 – 1999 .