גרם מדרגות בית מבקר המדינה, תל אביב

גרם מדרגות פלדה וזכוכית כולל ציפוי עמודים,
באורך 18 מטר.
אדריכלים: משרד פלג אדריכלים.
קונסטרוקטור: שמעיה בן אברהם.
ביצוע: שנת 2004 עבור אשטרום / סולל בונה.