מפעל אקסטל

לב ד.ע 2003 קבלן ראשי בנייה מיוחדת
בניית קונסטרוקצית פלדה וחיפוי למפעל
בשטח כ-400 מ"ר.
תכנון וביצוע: לב ד.ע 2003 בע"מ.
קונסטרוקטור: אינג' איזי מזרחי, לב ד.ע .
ביצוע: שנת 2004.