פרגולה חזית בניין יד שרה, ירושלים

פרגולה בשדרות הרצל ירושלים.
הפרגולה בנוייה מקשתות פלדה,
מיפתח 7 מטר לאורך 200 מטר.
גמר גילוון וצבע.
ביצוע: שנת 2001 .