פרגולה בית גבריאל שרובר, צמח

פרגולה מרחבית מגולוונת וצבועה.
במשקל 54 טון בשטח של 500X850מטר מרובע מקורה.
חיפוי גג הפרגולה, תוצרת טיסן גרמניה.
אדריכל: אורליך פלסנר.
ביצוע: שנת 1991.