פרגולות מוזיאון ישראל, ירושלים

פרגולות כניסה למוזיאון ישראל
יזמים: פרץ מהנדסים.
פיקוח: דן וינד.
ביצוע: שנת 2000 .