פרגולות כיכר ספרא, ירושלים

לב ד.ע פרויקטים של בנייה מיוחדים
ביצוע של לינטלים פלדה וקונסטרוקציות שונות
משקל 24 טון
ייצור, צביעה והרכבה
ביצוע: 1994
5 יח' תחנות אוטובוס מיוחדות
שילוב פלדה וזכוכית
ייצור, צביעה והרכבה
ביצוע 1995 – 1994