פרגולות אתר ימקא ירושלים

מערך פרגולות מפלדה המשלב מספר גבהים וחיבור
ביניהם הבסיסים מדמים גזעי עצים בתוכם מערך ערוגות
המוזן על ידי מים ותאורה
מכל עמוד מערך ענפים בגבהים שונים היוצרים הצללה סביבתית בשני מישורים
גמר גילוון וצבע בתנור
תכנון: הפסל ישראל הדני
תכנון הנדסי, פרטים ומחברים: חברת לב-דע
ביצוע: שנת 2010