קמרונות אתר ימקא, ירושלים

לב ד.ע 2003 פרויקטים מיוחדים של בנייה קבלן ראשי
בניית 34 קמרונות מפלדה המדמים תקרות קמרון/ תקרות ערביות, באתר ימקא בירושלים.
מורכב על בסיס תקרות בטון רגילות ולאחר מכן רישות ברשת רביץ וטייח.
תכנון: תלת מימד ותכנון הנדסי חברת לב-דע.
ביצוע: שנת 2011.
קמרונות אתר ימקא, ירושלים