פסל סביבתי אתר ימקא, ירושלים

פסל סביבתי לגובה שמונה מטר המדמה עץ ברוש מפלדה בעל שש צלעות כדוגמת כוכב.
הפסל כולל מערכת ביסוס מפלדה המושקעת בתוך רצפת/תקרת המבנה, חיבור בורגי, חיתוך בלייזר, גמר גלוון וצבע.
מיקום הפסל באתר ימקא ירושלים.
הפסל: ישראל הדני.
תכנון הנדסי: חברת לב-דע.
ביצוע: שנת 2010.