פסל הסובלנות טיילת שרובר ירושלים

תוכנן ע"י פסל פולני ונתרם לירושלים כערך לסובלנות בין יהודים לערבים.
הפסל מתנוסס לגובה 16 מ' ומשלב בסיס ברונזה היצוק בתוכו בבטון עם קונסט' עצים מפלדה המשולבים בעלי זהב.
ביצוע בשנת 2009