מוזיאון מגדל דוד – טריבונות לקהל

משטח דריכה מאבן מרוצפת המתרומם בלילה למערך במות להצגות המופיעות במוזיאון.
הרעיון: בניית חלל מבוטן על שטח של כ-200 מ"ר המכיל מערכת חשמלית ופנאומטית של מתקני הרמה המאפשרים לנצל את השטח ביום כמרחב תנועה וביקורים ובית קפה, בלילה כמערכת במות מדולריות ומדורגות, המשמשות כטריבונה לכיסאות הקהל להצגות באתר.
המערכת עובדת על בסיס יומי במהלך כל השנה עם אפס תקלות.
ביצוע 2010 - 2011