מבנה מצבעה אקסטל

מבנה תעשיה על שטח של כ-7000 מ"ר ולגובה של 14 מ"ר.
רצפת בטון, קונסטרוקציית פלדה במפתחים של 36 מ' בין עמוד לעמוד סה"כ כ-260 טון פלדה מגולוונת בחיבורי ברגים, מעטפת מבנה ע"י פנלים מבודדים כ-10000 מ"ר.
פנים: חיפויים בקירות גבס, מערכת חשמל, חלונות אלומיניום ודלתות חשמליות לגמר מושלם.
יזם: מפעלי אקסטל בע"מ
ביצוע 2008
מנהל הפרויקט: אלטר ליברמן