גשר קוקה קולה בני ברק

בנייה של גשר המחבר בין שני בייני משרדים הכולל קונסטרוקציית פלדה, מעטפת חיפויים קסטות אקוסטיות, גמר קירות גבס תקרה ורצפה ובנוסף בניית גרם מדרגות גונזולי על דופן הבניין בקומה שביעית המחבר את אגף ההנהלה למשרדים.
ביצוע 2010 בנייה של גשר המחבר בין שני בייני משרדים הכולל קונסטרוקציית פלדה, מעטפת חיפויים קסטות אקוסטיות, גמר קירות גבס תקרה ורצפה ובנוסף בניית גרם מדרגות גונזולי על דופן הבניין בקומה שביעית המחבר את אגף ההנהלה למשרדים.
ביצוע  2010