אצטדיון טדי - קירוי פלדה

לב ד.ע פרויקטים מיוחדים קבלן ראשי בניית קונסטרוקציות פלדה איכותיות
בניית המשך - קונסטרוקציית פלדה לקירוי (גג) יציע דרומי אצטדיון טדי - ירושלים.
סה"כ קונסטרוקציית פלדה: 300 טון.
העבודה כוללת: בצוע תוכניות העבודה בתלת ממד (S/D), ייצור, הרכבה והנפת קונסטרוקציה וגשרי תאורה.
מבוצע עבור: חברת מוריה/עיריית ירושלים.
פיקוח: תפנית ווינד בע"מ.
ערך פרויקט: 7 מליון ₪.
בצוע 2013