הקריה הלאומית לארכיאולוגיה של ארץ ישראל - ירושלים

לב ד.ע קונסטרוקציות פלדה פרויקטים מיוחדים:
בניית כלל עבודות הפלדה: גשרים פנימיים, מעקות, מערכי מדרגות שונים, מאחזי יד ושערים.
משקל כולל: 170 טון פלדה.
מבוצע עבור: שיכון ובינוי מקבוצת אריסון סולל ובנה תשתיות.
ערך פרויקט: 2,700,000 ₪.
אלמנטים:
גשר תלוי קומה 8 -
גשר באורך של 46 מטרים, ורוחב 3.6 מטר במשקל 22 טון. הוכנס בחלקים מודולריים, הורכב והונף באולם החלל המרכזי של בנין רשות העתיקות ירושלים.
הגשר תלוי באוויר על מערכת מוטות תלייה מנירוסטה.