מתחם הדירות אלרוב ממילא

בניית 56 יחידות מרפסת בפרויקט אלרוב ממילא. העבודה כוללת: תכנון, בצוע, פלדה, בטונים, גמרים