חניון משרד החוץ - ירושלים

לב ד.ע 2003 קבלן ראשי קונסטרוקציית פלדה
בניית קומת חנייה וספת בשטח של כ- 1000 מ"ר לבניין משרד החוץ.
העבודה כוללת עבודות תכנון גלרית פלדה במשקל של כ- 85 טון, וייצור קורות פלדה על פיהן,
לוגיסטיקה, הרכבת גלריית הפלדה בשטח, יציקות בטון, חשמל, צבע , הגנה נגד אש.
רצפות אפוקסיות על שטח כ - 5000 מטר.
לב ד.ע 2003 קבלן ראשי קונסטרוקציית פלדה
בניית קומת חנייה וספת בשטח של כ- 1000 מ"ר לבניין משרד החוץ.
העבודה כוללת עבודות תכנון גלרית פלדה במשקל של כ- 85 טון, וייצור קורות פלדה על פיהן,
לוגיסטיקה, הרכבת גלריית הפלדה בשטח, יציקות בטון, חשמל, צבע , הגנה נגד אש.
רצפות אפוקסיות על שטח כ - 5000 מטר.