גרם מדרגות - מכון ואן ליר 1

גרם מדרגות ראשי בלובי מכון ואן ליר.
שילוב של קורות פלדה ומעקות זכוכית עם מובילי יד מנירוסטה.
גרם מדרגות ראשי בלובי מכון ואן ליר.
שילוב של קורות פלדה ומעקות זכוכית עם מובילי יד מנירוסטה.