גרם מדרגות - מכון ואן ליר 1

גרם מדרגות ראשי בלובי מכון ואן ליר.
שילוב של קורות פלדה ומעקות זכוכית עם מובילי יד מנירוסטה.