גרם מדרגות מכון ואן ליר 2

גרם מדרגות המחבר בין 2 קומות הספריה במכון ואן ליר.
שילוב קורות פלדה, מדרכי עץ אלון, מעקות זכוכית ומובילי יד מנירוסטה.