גרם מדרגות ואן ליר 3

גרם מדרגות שמחבר בין 2 קומות במכון ואן ליר.
גרם קונזולי המחובר בצד אחד בלבד לקיר הבניין.
שילוב של קונסטרוקציית פלדה, מדרכי עץ, מעקה זכוכית ומוביל יעד מנירוסטה.