בית הכנסת הגרמני

שיקום ושימור מבנה בית כנסת מהמאה ה-17, העשוי מעץ שנמצא בגרמניה.
העבודה כללה מערכת פלדה להחזקת המבנה, חיזוקים, תיקונים ועבודות שימור.
שנת ביצוע: 2010