מנהרות הכותל

ביצוע עבודות פלדה במשקל של כ-35 טון, פלדה מגלוונת.
פלדה זו משמשת כתשתית לבניית בית כנסת בתוך מנהרות הכותל.
העבודה כוללת תכנון הנדסי, הבנוי על חיבורים ברגיים למבנה פלדה עצמאי ללא תמיכה ופגיעה באתר ארכיאולוגי ובניית אלמנטים הניתנים לשינוע בתוך מנהרות הכותל.
הובלה, שינוע והנפה לוגיסטית מסובכת בתוך שטח ציבורי רגיש ביותר ובתוך מנהרות חפורות בעומק של של כ-150 מטר.
הרכבות ע"י מלגזות ללא מנוף חיצוני ועבודה בתוך מרחב ציבורי עמוס קהל.