גרם מדרגות וגשר, מלון לגון, נתניה

גרם מדרגות וגשר בלובי מלון West לגון בנתניה.
כולל תכנון הנדסי, קונסטרוקצית פלדה וזכוכית
גרם מדרגות וגשר, מלון לגון, נתניה
גרם מדרגות וגשר בלובי מלון West לגון בנתניה.
כולל תכנון הנדסי, קונסטרוקצית פלדה וזכוכית