גרם מדרגות וגשר, מלון לגון, נתניה

גרם מדרגות וגשר בלובי מלון West לגון בנתניה.
כולל תכנון הנדסי, קונסטרוקצית פלדה וזכוכית
גרם מדרגות וגשר, מלון לגון, נתניה