פרגולת בריכה, מלון לגון, נתניה

פרגולת הצללת בריכת המלון,

אורך האלמנט כ-30 מטר, רוחבו כ6.5 מטר, הבנויה מפלדה, חיפוי אלומיניום, מערכת הצללות מבד וגופי תאורה.

אדריכלים: רני זיס

פרגולת בריכה, מלון לגון, נתניה