פרגולות בשער שכם, ירושלים

ביצוע שתי פרגולות פלדה עבור חברת פמ"י (פיתוח מזרח ירושלים)
להצבה בשער שכם, העיר העתיקה, ירושלים.
 
משקל כל פרגולה 4.5 טון 
מוטות כנפי הפרגולה כ-9 מ"א 
 
הנפה מעל חומות העיר העתיקה ירושלים והצבה ברחבת שער שכם. 
במבצע לוגיסטי, הנפה למרחק 73 מטר 
פרגולות בשער שכם, ירושלים
ביצוע שתי פרגולות פלדה עבור חברת פמ"י (פיתוח מזרח ירושלים)
להצבה בשער שכם, העיר העתיקה, ירושלים.
משקל כל פרגולה 4.5 טון
מוטות כנפי הפרגולה כ-9 מ"א
הנפה מעל חומות העיר העתיקה ירושלים והצבה ברחבת שער שכם.
במבצע לוגיסטי, הנפה למרחק 73 מטר