פרגולות בשער שכם, ירושלים

ביצוע שתי פרגולות פלדה עבור חברת פמ"י (פיתוח מזרח ירושלים)
להצבה בשער שכם, העיר העתיקה, ירושלים.
 
משקל כל פרגולה 4.5 טון 
מוטות כנפי הפרגולה כ-9 מ"א 
 
הנפה מעל חומות העיר העתיקה ירושלים והצבה ברחבת שער שכם. 
במבצע לוגיסטי, הנפה למרחק 73 מטר 
פרגולות בשער שכם, ירושלים