יבנה 9, תל אביב, מבנה לשימור

בניין מגורים הכולל 21 יחידות דיור.
במהלך הפרויקט בוצעה תליית המבנה הקיים על עמודים וחיזוקים.
בוצעה חפירה של 3 קומות מרתף וחנייה
ונוספו 3 קומות מגורים על הגג הקיים.
 
קבלן מבצע: אור לי עד 
יבנה 9, תל אביב, מבנה לשימור