קלישר 23, תל אביב, מבנה לשימור

קלישר 23, תל אביב, מבנה לשימור
 
בניין מגורים הכולל 20 יחידות דיור.
הבניין התקבל נטוש ושרוף.
במהלך הפרויקט בוצעו עבודות שימור מחמירות בהנחיית האגף לשימור אתרים.
נוספו 3 קומות לבניין ונוספה חניה ע"י מכפילי חניה ב3 קומות.
 
קבלן מבצע: אור לי עד 
קלישר 23, תל אביב, מבנה לשימור