מוריה 18, רמת גן

בניין בוטיק הכולל 10 יחידות דיור.
הבניין כלל הקמה ממגרש ריק. 
 
 
קבלן מבצע: אור לי עד