מבנה לשימור קק"ל

מבנה לשימור המיועד לקרן קיימת לישראל 
ביצוע עבודות גמרים משלב מעטפת ועד לגמר מושלם
העבודות כוללות ריצוף, חשמל, מיזוג אוויר, זכוכית ואלומיניום  
ערך הפרויקט כ4.5 מיליון ש"ח
מבנה לשימור קק